Kaasani kiriku projekti esitlus

Reedel rääkisime Kaasani kirikus kultuuripärandi dokumenteerimisest kiriku enda näitel.
Käesoleva aasta alguses viidi kirikus läbi mõõdistustööd kasutades erinevaid kaasaegseid dokumenteerimismeetodeid nagu fotogramm-meetria, panoraamfotograafia ja laserskanneerimine.

Eesmärgiks oli talletada kiriku olukord kujul, mis ei sunni tegema valikuid mõõdistamise ajal. Samuti üheks oluliseks eesmärgiks oli luua raamistik, millega on võimalik liita kirikus toimunud varasemad uurimistööd (näiteks dendro-uuringud) ning anda võimalus kasutada dokumentatsiooni ka tuleviku rekonstrueerimise- ning konserveerimistööde planeerimisel.

Laserskannerimise tulemustest valmisid Riigi Kinnisvara AS nõuetele vastav ehitise infomudel (BIM), CAD mudel, joonised ja lõiked ning video. Fotogramm-meetria andmetest valmistasime joonistega kombineeritud ortofotod. Panoraamfotograafiat kasutades valmistasime 360 kraadised vaated mida on võimalik vaadelda nt veebi vahendusel.

Kazan church model and orthographic photo

Esitlus Kaasani kirikus / Presenting project results at Kaasan Church
Esitlus Kaasani kirikus / Presenting project results at Kaasan Church
Esitlus Kaasani kirikus / Presenting project results at Kaasan Church

Posted on 15/06/2015 in Events, Projects

About the Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top