Pärast loengut. Vaikelu. Foto/ Photo: Th. Kormpaki

Back to Top