CAA Eesti koosviibimine

CAA (Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology) on rahvusvaheline konverents, mis ühendab arheolooge, matemaatikuid ja infotehnoloogia spetsialiste.

Eelmise aasta märtsis sai loodud selle organisatsiooni Eesti rakuke. Jaanuari alguses kohtusime Tartus, kus tutvustasime uutele huvilistele CAAd ning rääkisime tehtust ja tulevast.

Siinkohal Marge Konsa kokkuvõte tehtust:

  • 27. märts CAA Estonia loomine konverentsi ajal Southamptonis
  • 24. aprillil Tartu Ülikoolis seminar “Uued suunad digiarheoloogias”, kus CAA 2012. a konverentsimuljeid jagasid Marge, Hembo, Priit, Allar ja Kaarel.
  • 6. juunil seminar, kus Kaarel tutvustas erinevaid fotogrammeetrilisi meetodeid ja lähemalt Agisofti programmi.
  • 16.–20. september viibis Eestis CAA Estonia ja Tartu Ülikooli külalisena Graeme Earl Southamptoni ülikoolist. G. Earl pidas Eestis olles kaks loengut: 17. sept „Collaboration and Communication: Digital Humanities Research at Southampton University“ Tallinna Ülikooli ajaloo instituudis ning 19. sept „Digital Archaeologies: Imaging, Fieldwork and Simulation of the Ancient World“ Tartu Ülikooli arheoloogia õppetoolis.
  • oktoobris valmis Margel ja Allaril Quantum GISi eestikeelne kasutusjuhend

Posted on 14/01/2013 in R&D, Üritused

About the Author

Back to Top