“Michel Sittow põhjas”

Oleme pea aasta vaikuses olnud, aga eilne ja tänane kogemus vajab jagamist.

Oleme nimelt koos Eesti Kunstimuuseumi seltskonnaga Bollnäsis Rootsis, et alustada dokumenteerimisprojekti siinses kirikus. Siin asub altar, mille maalid (ja võib olla ka skulptuurid) on omistatud Michael Sittowi töökojale. Projekt “Michel Sittow põhjas? Altariretaablid kahekõnes” on rahvusvaheline koostöö Niguliste muuseumi ja Hälsinglandi muuseumi vahel ning keskendub eelkõige kahele hiliskeskaegsele altaritele: Kannatuse altar Tallinnas ja Püha perekond Bollnäsis.

Meie ülesandeks on altarite tehnilised uuringud ja andmete esitamine ja kättesaadavaks tegemine.

Eilne õhtu kirikus pildistades ja altariga “dialoogi” pidades tekkis mitmeid küsimusi nii kunstike tööprotsesside kui ka kiriku rollist ühiskonnas.

Michel Sittow ja tema töökoda (?). Bollnäsi Püha hõimkonna altariretaabel. Avatud vaade. Korpuses Püha hõimkond, tiibadel kaksteist apostlit. 16. sajandi algus. Foto: Hälsinglandi muuseum

Posted on 29/09/2021 in Projektid, Uudised

About the Author

Back to Top