Archaeovision R&D

archaeovision-r&d-500px-1Archaeovision R&D (registris kui MTÜ Arheovisioon) ühendab arheolooge ja tehnoloogia spetsialiste kellel soov kaasa lüüa arheoloogilise kultuuripärandi dokumenteerimisel ja populariseerimisel.

Peamisteks tegevusteks on:

  • osalemine akadeemilistes teadusprojektides
  • erinevate dokumenteerimise metodoloogiate testimine ja väljatöötamine
  • mitmesuguse visuaalse ja tutvustava materjali tootmine nii spetsialistidele kui ka laiemale publikule
  • koolituste ja seminaride korraldamine
  • arheoloogilise uuringu tegevuskavade koostamine
  • arheoloogiline järelvalve
  • arheoloogilised välitööd
  • muinsuskaitse eritingimuste koostamine

Meiga saab kõige lihtsami ühendust e-maili kaudu:  info@archaeovision.org

Registrikood: 80300804
Muinsuskaitse tegevusluba: EMU000166

Vaata meie kirjutisi ajaveebis.

 

Back to Top