Teenused

Meie teenuste skaala hõlmab dokumenteeritava eseme/objekti kogu digitaalse elukaare alates andmete kogumisest kuni nende esitamise ning säilitamiseni.

3D mõõdistamine

  • Laserskanneerimine
  • 3D dokumenteerine

Pildindus

  • Fotograafia
  • Fotogramm-meetria
  • RTI
  • Agisoft tarkvara müük

Andmete haldus

  • CMS ja DAMS
  • Veeb- ja multimeedia

Back to Top