Haapsalu Piiskopilinnuse dokumenteerimine

  • Pointcloud of Haapsalu Episcopal Castle

Project Description

Haapsalu piiskopilinnus on Eesti keskaja kindlusarhitektuuri tähelepanuväärne mälestusmärk, mis on säilinud osaliselt. Linnuse kogu territoorium on 3 hektarit. Kastell-linnus rajati ilmselt peale Saare-Lääne piiskopkonna Haapsalu toomkiriku sisseõnnistamist 1279. aastal, toomkirik on aga ülejäänud linnusega algusest peale kokku ehitatud.

Archaeovision viis läbi Haapsalu Piiskopilinnuse dokumenteerimise kasutades laserskanneerimist. Pealinnuse ja värvatorni laserskaneerimine võimaldas objekti dokumenteerida kiirelt, väga detailselt ja suure täpsusega. Töös kasutasime Leica P20 laser skannerit, kokku tehti objektil 404 skanneerimist. Mõõdistamise tulemuseks on kõrge resolutsiooniga, miljonitest koordineeritud üksikpunktidest koosnev kolmemõõtmeline punktipilv.

Punktipilv kujutab endast komplekset dokumenti, mis kajastab objekti olukorda mõõdistamise hetkel. Punktipilv oli aluseks BIM-infomudeli loomiseks ning arhidektidele hoone reneoveerimisplaanide koostamisel.

Tööd teostasime koos oma partneri Reaalprojekt OÜ-ga.

Project Details

Client: SA Läänemaa Muuseumid

Tags: Laserskanneerimine

Back to Top